GåsAndersträffen

GåsAndersträffen
10 maj 2018 kl 13:00

Välkomna på spelmansstämma 10 Maj 2018 kl. 13:00

Plats: Församlingshemmet, Björklinge (alldeles nedanför kyrkan)

Kl. 12.00 Workshop under temat "Gås-Anderslåtar"
Anmäl dig genom att skicka ett mail till kontakt@gasanders.net
Obs! begränsat antal platser.

Kl 13:45 Samling vid GåsAnders-statyn, där vi
spelar några GåsAnders-låtar. (om vädret tillåter)

Kl.14:15 Allspelet börjar inomhus på församlingsgården.
Därefter framträdande av spelmän och grupper.
Goda utrymmen för buskspel.
Kaffeservering
Välkomna!

Allspelslåtar.
Björklingelåten (c-dur)
Gla'valsen efter Gås-Anders (d-dur)
Marstalla-Olles polska (g-dur)
Skuttungeschottis av August Bohlin (d-dur)
Polkett efter Gås-Anders (g-dur)
Polska efter Båtsman-Däck (g-dur)
Brännvinsmarschen efter Gås-Anders (c-dur)

gas_logga (12K) .gasanderstraffen_2017_1 (230K)

Allspel 2017

gas_2015_1 (141K) 2014 gas_2015 (174K) 2014 gas_2013_8 (65K) 2013 gas_2013_1 (97K) 2013 gas_2013_2 (67K) 2013 gas_2013_3 (69K) 2013 gas_2013_4 (66K) 2013 gas_2013_5 (81K) 2013 gas_2013_6 (62K) 2013 gas_2013_7 (62K) 2013 gas_2013_9 (94K) 2013 gas_2013_10 (66K)