50 låtar efter GåsAnders

Förord:
Folkskolläraren, kantorn, spelmannen och hembygdsforskaren John Olsson levde mellan 1905 och 2004 och har tidigare sammanställt två notsamlingar
"Låtar från Björklingetrakten efter Gås-Anders och andra spelmän" samt
"Gamla och nya Låtar från Björklingetrakten" som Björklinge Hembygdsförening gav ut på 1970-talet.
John har också själv utarbetat och gett ut en fiolspelskola för spelmän med två häften, en studieplan och två kassettband med honom själv som spelman.

gasanders_hafte (112K)

Under många år forskade John i Gås-Anders historia, ett arbete som till slut utmynnade dels i "Boken om Gås-Anders" och dels i bygdespelet "Gås-Anders och Näcken".
Boken om Gås-Anders, som John gav ut på eget förlag år 1984, kan liksom hans två notsam-lingar köpas via Uplands Spelmansförbund. År 1974 var också John initiativtagare till att bilda Gås-Andersbygdens Spelmanslag där han sedan var mycket aktiv under många år.
Föreliggande notsamling " 50 låtar efter Gås-Anders " färdigställde John år 1996 d.v.s. 100 år efter Gås-Anders död. Manuskriptet har fram tills nu endast funnits i form av några få exemplar framställda i en enkel kopieringsmaskin medan originalmanus tyvärr idag är förstört.
Med datorns hjälp har undertecknad nu " snyggat till " en av kopiorna vilket gjort det möjligt att låta trycka upp en upplaga av notsamlingen som är i mer läsbart skick . Äntligen har vi i Gås-Andersbygdens Spelmanslag, med ekonomiskt stöd från Hembygdsföreningen i Björklinge, fått möjlighet att sprida ytterligare ett av John Olssons många arbeten om Gås-Anders.

Uppsala i april 2012 Jan Andér (spelledare i Gås-Andersbygdens Spelmanslag)

..